Det är inte bara skolungdomar och barn som utbildas, den eviga jakten efter mer kunskap finns inom vuxna också, det handlar då oftast om utbildning inom sitt yrke och att gå på konferenser, kurser eller seminarier. Medan en ungdom sitter i skolbänken och tar in ny information hela dagarnas så kan alltså en vuxen sitta i Göteborg på konferens, äta gott och bo skönt en helg. Skillnaden är ganska stor med syftet densamma, att utbilda i något som kan komma att behövas i sitt yrkesliv. Barnen kommer aldrig att vara klara med sina studier ens när de vuxit upp och fått det där jobbet de alltid velat. Däremot ligger inte utbildningarna i ett lika intensivt schema som det gör för de yngre men ett litet behov finns alltid kvar. Fördelen med att bli vuxen är bland annat att utbildningarna är kortare men också att de sker på vackra platser med god mat och trevligt husrum.

 

Såhär kan man förklara begreppet seminarium och varför det används i utbildningar: