Det som gör att man håller sig attraktiv på arbetsmarknaden oavsett ålder är ens kompetens – och den måste man underhålla.

56320-business-directionsNågot som alla arbetsgivare bör ta till sig är att låta sina anställda vidareutbilda sig, för när de anställda får gå på en vuxenutbildning så ökas kompetensen inom företaget och det är aldrig negativt. Exempelvis skriver SvD i en artikel att det både är för arbetsgivarens intresse och för den anställdes intresse att se till att den anställde har kompetensen att utföra sitt arbete. Så den anställde som blir erbjuden en vidareutbildning gör klokt i att tacka ja. Oavsett om man blir erbjuden en kurs i att lära sig företagets egna intranät något mer ingående eller får förfrågan om ifall man är intresserad av att gå en kurs i hur man raggar kunder i sociala medier, så är detta kompetensutbildning – vilket gynnar både företagsorganisation och den anställde. Det gäller nämligen att hänga med i utvecklingen om man vill lyckas inom sitt yrke, så varje chans till extra lärande är väl värd att ta. Om inget annat blir håller man sig anställningsbar om man någon gång skulle bli av med sin nuvarande tjänst.

Tips på bra områden att utöka kompetensen inom:

  • Sociala medier – Facebook, Twitter, Youtube och LinkedIn är alla plattformar för både socialt nätverkande och affärskontakter samt perfekta att använda i sin marknadsföring. Så om du har kompetens inom dessa så kan du ta dig långt.
  • Intern kommunikation – vi kommunicerar dagligen men kanske inte alltid på rätt sätt, har du en chefsroll kan det därför vara av vikt att lära dig hur du förmedlar information på rätt sätt, hur du säger upp någon korrekt och hur du på enklast vis kommunicerar mellan ledning och medarbetare.
  • Ledarskap – oavsett om du sitter i en chefsposition eller ska hålla i ett stort projekt är det viktigt att veta hur man leder ett arbete framåt, engagerar deltagare och vilken nivå man ska lägga arbetet på.