Snart är det dags för den årliga löneförhandlingen och i var och varannan tidning kan man läsa tips på hur man ska gå tillväga för att förhandla till sig en fin höjning, men att vara en expert på att förhandla räcker inte. Du ska se till att inte vara för trevlig för då tjänar du mindre – i alla fall om man ska tro på en dansk nya studie som nyligen presenterats.

När det kommer till lön och löneförhandlingar är det starkt fokus på jämställdhet, i alla fall i Sverige där vi genom olika sorters lönekartläggningar lägger stor vikt just på denna punkt. Men för att komma till bukt med de stora löneskillnaderna krävs att man finner roten till ojämlikheten, och i och med en dansk studie kan vi nu vara en bit på väg. Denna studie visar nämligen att just kön inte är en så stark bidragande faktor till huruvida man får högre lön eller inte, snarare handlar det om vilka personlighetsdrag man har. Dock skiljer sig studiens resultat åt mellan könen, för om man är kvinna får man bättre lön ju trevligare man är – och om man är man får man desto bättre lön ju otrevligare man är.

”Personer som är mindre antagonistiska och mer benägna att ta hänsyn till andra tjänar väsentligt mindre under livet än skitstövlar” – läs mer om den danska studien här.

Utbildningsgrad påverkar också

Det är dock inte enbart om man är trevlig eller inte som avgör om man får bättre lön eller inte. En annan starkt bidragande faktor är huruvida man har en högre utbildning eller inte. Studien visade nämligen tydligt personer med en universitetsutbildning ligger 12 procent högre i lön än snittet och har man en doktorsgrad ligger man hela 50 procent över snittet. Så den som påstår att vidareutbildning inte lönar sig får helt klart tänka om – och är man dessutom av det manliga könet kan det löna sig att fokusera mindre på att vara trevlig och mer på att komma dit i karriären som man vill då detta också är något som lönar sig rent lönemässigt.