Att hela tiden utvecklas och komma framåt i livet är viktigt för att vi ska må bra och känna oss tillfredsställda och stimulerade i vår vardag. Alldeles för många personer låter rädslan för ovissheten, och behovet av tryggheten, ta över till den grad att de går miste om många spännande chanser i livet. Att tacka nej till ett spännande arbete eller annan chans på grund av rädsla att släppa den trygga vardag man lever i, även om man inte är nöjd i sin nuvarande situation, är allt för vanligt, speciellt bland unga vuxna. Att våga för att vinna är ett gammalt uttryck som kan tyckas vara slitet i vissa personers öron. Det är det såklart inte. Det här är ett uttryck som i allra högsta grad är relevant, inte minst idag då allt fler lider av en låg självkänsla och ett för dåligt självförtroende.

Att våga tacka ja till spännande utmaningar, oavsett om det är en resa med vänner eller om det gäller ett nytt arbete, en ny tjänst, en utmanande utbildning, nya karriärmöjligheter som dock innebär flytt till ny stad eller nytt land, är mycket viktigt. Om man aldrig vågar tacka ja och möta en lite otrygg eller oviss situation kan man ju aldrig växa, stärkas eller utvecklas som människa. När man gör karriär är det inte ovanligt att man blir erbjuden en tjänst i annan stad eller land via sitt arbete. Fler borde våga ta ett sådant erbjudande. Dels för karriärens skull och dels för ens egen utveckling och erfarenhets skull. I den här typen av situationer erbjuder företag dessutom ofta betalt boende, via boendeförmedlingar som Apartment.se, för dig och din familj. Ni behöver därför inte själva grubbla över den typen av praktiska saker vilket gör en flytt väldigt mycket lättare.

”I statistiken är kvinnor och unga mest positiva till att jobbflytta. Faktorer som påverkar flyttfrekvensen är bland annat om det finns barn med i bilden.
–Undersökningen bekräftar att barnfamiljer gärna bor kvar om det går. Man väljer barnens trygghet i första hand, säger Lena Hedlund.
Hela 38 procent av männen vill helst slippa flytta om de inte måste. Ju äldre de tillfrågade i undersökningen är, desto mindre flyttbenägna är de.
Unga i åldern 20–30 år flyttar gärna och då såväl inom landet som till utlandet.”