De eftergymnasiala valen kan tyckas oändliga eller självklara. Är det verkligen lönt att studera eller går det att arbeta sig till drömlönen? De som tjänar över 57.000 kronor har idag chefsjobb. För att nå en hög position krävs en tydlig karriärplan och lyhördhet snarare än utbildning.  

 

lönIdag är genomsnittslönen 32.000 kronor för hela den svenska marknaden. Oavsett om du är ny på arbetsmarknaden eller ännu inte trätt in i den kan det vara bra att få sig en bild av löner för alla typer av tjänster hos www.lonestatistik.se/loner.asp. Det är alltid bra att veta hur mycket du kan förhandla kring din lön som du kan läsa mer om på di.se. Förhandlingschefen på Sveriges Ingenjörer Eva Lindquist, menar bland annat att det är viktigt att förbereda sig inför en eventuell löneförhandling.

 

”De individuella prestationerna, dina bidrag till verksamheten och förändringar i ansvar ska vara i fokus. Det är viktigt att man hittar konkreta exempel från vardagen som man kan lyfta fram i lönesamtalet. Man kanske har ingått i en projektgrupp och lyckats väldigt bra där” – di.se

 

Att studera med hjärta eller plånbok

 

Enligt svd.se tjänar förskollärare cirka sju tusen kronor mer än sophämtare. 35.000- 36.000 kronor i månadslön som sophämtare. Forskare med 8 års högre utbildning får lika mycket i lön vilket har väckt många frågor i andra yrkesgrupper. En månadslön på 40.000 kronor eller mer, har endast 16 procent av ekonomer tre år efter examen. 44 procent har en månadslön på 20.000 och 30.000 kronor. Som det går att läsa om i va.se finns det dock andra faktorer som kan påverka lönen i en snabbare takt. Att arbeta utomlands eller ta en magisterexamen  är två exempel på ett snabbare kliv i lönestegen.