ungdom gör läxorBristerna i skolsystemet går upp och ner som dalgångar och det är inte alltid samma problem som ligger på topp. Dock ett bestående och ihållande problem i dagens skolor är bristen på stöd i form av läxhjälp till ungdomar med inlärningssvårigheter. När stödet uteblir så påverkar också det resultatet på skolungdomarnas betyg, något som senare i livet kan sätta spår i deras val av vidarestudier och i känslan av att duga till. Anledningar till varför man tar bort den sortens stöd eller att den skulle vara bristfällig är tyvärr att pengarna inte räcker till och att satsningar görs på andra områden som för tillfället verkar akuta. Dock är inlärningssvårigheter ett konstant problem och bör inte ses som ett litet problem.

När den hjälpen som finns är bristfällig

När ungdomar väl får hjälp i skolan är det långt ifrån en perfekt hjälpinsats, oftast behöver fler elever stöd och då måste den tiden delas ut jämnt till allihop. Det man då som ansvarig förälder kan göra är att ta ett beslut som kan gynna sitt barn långt in i framtiden. Ta kontakt med StudyBuddy så ditt barn kan få hjälp med läxorna efter skolan.

Den där extra hjälpen kan vara avgörande för att ditt barn skall klara skolan, just läxor är förlagda efter skoltid och där finns ingen hjälp att få från skolan. Skolsystemet kanske man inte kan ändra på men läxhjälp finns att få för den som söker. Ett bra val för ett barn som känner sig stressad över att få läxorna gjorda, både på tid och att det blir rätt.