Att man som både företag och som medarbetare kan utvecklas genom att ta del av den kunskap som besitts av andra är något som har tagits upp förr på Wappy.se. För företagen finns kanske mest att vinna. Samtidigt som man höjer kompetensen får man gladare medarbetare. Chansen skapas också till att som organisation bli starkare och effektivare. Tar man hjälp av proffs som Konferenspoolen, kommer allt att rulla på utan att ledningen behöver slita sitt hår för att ordna med detaljerna.

Fördelar med att satsa på detaljerna

Hur, när och var man rent praktiskt som företag eller organisation väljer att ha sin konferens kan variera på nästan samma sätt som det finns organisationer. I de flesta fall bestäms punkter som var man ska hålla dem, under vilken tid och hur de rent formmässigt ska gå till av praktiska omständigheter.  Många företag har dock mycket att vinna på att göra omständigheterna och detaljerna kring konkurrensen mer genomtänkta. Bara platsen kan göra att deltagarna tar med sig mer av dagen hem i tankarna mot vad de annars skulle gjort.

Konferensen aldrig ett hot för kulturen

Det finns också mängder av konferenser och event som faktiskt inte märks på ytan. Det har riktats kritik mot att konferenser ibland tar upp kulturens lokaler, och att kulturen som följd av detta skulle riskera att bli hämmad. Det är bland annat hos företagen som man kan tjäna pengar, vilket ibland kan vara betydligt svårare för kulturen. Men är det i grunden ett hot? Om ett företagsevent eller en konferens skulle hållas i ett konstgalleri eller på en teaterscen?  Så länge som företagskulturen aldrig blir ett substitut för den riktiga kulturen och som företag kan hitta lediga lokaler som passar för ändamålet, är det svårt att se att någon större hotbild. Läs gärna mer om debatten här.