Skulle det vara mer resurser eller valfrihet som avgjorde kvaliteten på vården inom äldreomsorgen? Enligt en undersökning är det bemötandet som är det avgörande för de äldre. Ju bättre bemötta de blir inom omsorgen, desto nöjdare är de. Men vad är egentligen roten till gott bemötande? Många menar att det är träning och kunskap som skapar ett gott och varmt omhändertagande. 

Allt fler börjar förstå hur viktigt det är med ett gott bemötande. Inom vården spelar det stor roll för hur brukarna uppfattar sin situation och om de känner att de får vård av kvalitet eller inte. Många arbetsplatser bokar en föreläsning om bemötande för att träna både sig själva och sin personal till att helt enkelt bemöta sina brukare korrekt. Enligt en ny undersökning har det visat sig att det är personalens bemötande som är den största faktorn i hur nöjda de äldre är med sin omsorg.

De äldre vill ha bra bemötande 

Det är i ett pressmeddelande som Högskolan i Skövde går ut med ett spännande resultat från en undersökning om kvalitet i äldreomsorgen. En åldrande befolkning har skapat stor personalbrist inom vården och gjort att många har upplevt omsorgen bristfällig. Men det som framför allt har avgjort om de äldre är nöjda med omsorgen de får, handlar om något helt annat: medmänsklighet och personlig omsorg. Nu arbetar allt fler med att på olika sätt öka kvaliteten i personalens bemötande mot brukarna.

Många tidigare jämförelser har som utgångspunkt att det är budgeten som ligger till grund för huruvida de äldre får den vård de behöver, och där har man konstaterat en stor skillnad i budget mellan de olika kommunerna. Den nya undersökningen har inte samma utgångspunkt, och visar istället att kvaliteten inte nödvändigtvis står i relation till budgetmedel och pengar. Istället finns en intressant skillnad mellan de kommuner som lägger mest pengar på äldreomsorgen och var de äldre trivs bäst i slutändan.

På ålderns höst vill man bli varmt omhändertagen

Många äldre upplever en stark känsla av ensamhet. Det är ofta via personalen på äldreboenden som de får chans att prata med någon som har tid att lyssna. Genom att skapa trygga relationer till de anställda, kommer också de äldre uppfatta vården som bättre. Genom att ta bort fokus från hur man rankar med andra kommuner vad gäller budget kan man istället fokusera på att träna sin befintliga personal i hur man bäst bemöter människor på ålderns höst. Ett lyssnade öra, öppna frågor och ett varmt bemötande kommer uppskattas.

Undersökningens syfte har varit att lyssna till de äldre för att se hur de själva upplever sin vård. Sedan har man jämfört sina resultat med Öppna jämförelser för att försöka hitta samband mellan budget och välmående. Man har då kommit fram till att det inte alltid är budgeten som avgör om vården är bra eller inte; personalen och de äldre måste få en chans att lära känna varandra och skapa band för att öka trivseln och kvaliteten på boenden.