Att känna ett behov av att utvecklas, både vad gäller kunskap och som person, finns naturligt hos de flesta av oss. Hos vissa mer och hos vissa mindre såklart. Enligt vissa innebär utveckling att studera, lära sig nya saker eller utvecklas inom det arbetsområde man befinner sig. Inom de flesta yrken, arbetsplatser och yrkestitlar finns det vidareutbildningar eller utvecklingsmöjligheter att ta del av när man börjar känna sig omotiverad eller understimulerad. Om inte kan man ju alltid sadla om helt och läsa en ny utbildning.

För andra innebär utveckling att man växer och utvecklas på det personliga planet. Idag är det mer populärt än någonsin att skaffa sig en personlig coach, antingen i arbetslivet eller i privatlivet, för att få bra råd och guidning från någon som är både utomstående, kunnig och erfaren. Vill du kanske till och med utbilda dig till coach? Läs mer här om coachutbildningar och coachyrket.

Här under får du mer information om hur coaching fungerar.