Skälen till att vilja börja studera är många och kan vara alltifrån att få en ny yrkestitel, kunna utvecklas inom den roll man redan befinner sig eller lära sig nya saker baserade på sina egna personliga intressen. Brinner man för att lära sig nya saker som människa kan det vara svårt att avhålla sig från att läsa en kurs med jämna mellanrum. Kurser och utbildningar ges inte bara på akademisk-nivå utan även hos folkskolor, privata företag och privatpersoner. Nyckeln till kunskap finns alltså att hämta på många håll.

Kort om studiemedel

All information kring hur det fungerar med studiemedel för studier i Sverige och utlandet, finns att läsa på hemsidan för Centrala Studiestödsnämnden, CSN.  När man ska börja studera är det vanligt att man väljer att få studiemedel under hela eller delar av perioden. De krav man behöver uppfylla för att få ekonomiskt stöd skiljer sig åt beroende på om det är första gången som man ska studera och ansöka om studiemedel eller om man har gjort det tidigare.  Krav som finns för dem som ska studera och aldrig tidigare har haft studiemedel är exempelvis:

  • Studietiden måste vara ett minst antal veckor
  • Studierna måste vara på minst halvtid
  • Utbildningen behöver vara berättigad för studiemedel

Har man redan fått studiemedel tidigare kommer CSN kontrollera så att man inte redan har förbrukat alla sina veckor med studiestöd. Samtidigt får man inte ha några krav på återbetalning eller att man har missat för många högskolepoäng från de tidigare studierna med studiemedel.

Det är aldrig för sent

Det är aldrig för sent att börja studera, lära sig nya saker eller vända livet i en ny riktigt. Har man inte den grund som krävs för att kunna studera på högskola eller universitet, kan man bland annat välja att studera på Komvux. På så sätt kan man tillgodoräkna sig de kurser som man behöver för att kunna ta sig till nästa steg. Vill man utbilda sig är inte heller universitet och högskola de ända alternativen, det finns gott om andra kurser och utbildningar på andra håll.